ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”

პროექტის ფარგლებში 22 ივნისს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გაიმართა ენერგოუსაფრთხოების საკითხზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის მეხუთე შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე მომზადებული თემები. ქართველმა ექსპერტებმა, ნატალია შათირიშვილმა და გიორგი მუხიგულიშვილმა ისაუბრეს თემაზე „ევროპის მწვანე შეთანხმება და ენერგო უსაფრთხოება.“ ხოლო, ვერონიკა ორავცოვამ განიხილა ენერგო უსაფრთხოება სლოვაკეთში ევროპის მწვანე შეთანხმების ჭრილში.

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგეტიკის პოლიტიკისა და მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა, მარგალიტა არაბიძემ  და ანალიტიკური ცენტრის - "მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" (WEG) ენერგეტიკის დარგში ექსპერტმა, გიორგი მუხიგულიშვილმა.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”

პროექტის ფარგლებში 21 ივნისს, ახალგაზრდობის სააგენტოში გაიმართა ახალგაზრდულ პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნითი შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, ახალგაზრდობის სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ ახალგაზრდული პოლიტიკის საკითხებზე მომზადებული თემები. ქართველმა ექსპერტმა, მარინა ჟვანიამ, გააკეთა 2 კონცეპტუალური დოკუმენტის პრეზენტაცია, რომლებიც ეხებოდა შემდეგ საკითხებს: საქართველოში ახალგაზრდების მუშაობის ხარისხის განვითარების უზრუნველყოფა და ახალგაზრდების მუშაობით შეძენილი უნარების აღიარებისა და დადასტურების სისტემის შემუშავება საქართველოში. სლოვაკმა ექსპერტმა, ივანა ულიცნამ განიხილა ინოვაციების დანერგვის მექანიზმი სახელმწიფო განათლების სისტემაში.

პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. შეხვედრას მოდერაცია გაუწია „ეგერის სოლუშენს“ პარტნიორმა, ქალბატონმა ირინა ფრუიძემ.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”

პროექტის ფარგლებში 31 მაისს, ახალგაზრდობის სააგენტოში გაიმართა ახალგაზრდულ პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის რიგით მესამე შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, ახალგაზრდობის სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ ახალგაზრდული პოლიტიკის საკითხებზე მომზადებული თემები. ქართველმა ექსპერტმა, მარინა ჟვანიამ, გააკეთა დოკუმენტის პრეზენტაცია თემაზე: ახალგაზრდული მუშაობით შეძენილი უნარების აღიარებისა და დადასტურების სისტემის შემუშავება საქართველოში. სლოვაკმა ექსპერტმა, ივანა ულიცნამ განიხილა სლოვაკეთში არსებული პრაქტიკა არაფორმალური გზით ახალგაზრდების უნარების აღიარების შესახებ.

პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. შეხვედრას მოდერაცია გაუწია „ეგერის სოლუშენს“ პარტნიორმა, ქალბატონმა ირინა ფრუიძემ.

ლევან მიქელაძის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევის ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid-ისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.

პროექტის ფარგლებში, 2022 წლის 19 მაისს, სასტუმროში „ჰილტონ გარდენ ინნ თბილისი ჭავჭავაძე“ გაიმართა საგარეო კომუნიკაციაზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის მეორე შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ მომზადებული კონცეპტუალური დოკუმენტი საგარეო კომუნიკაციის შესახებ. ქართველმა ექსპერტმა, დიმიტრი ცქიტიშვილმა, ისაუბრა საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის სტრატეგიის კონცეფციაზე. ასევე სლოვაკმა ექსპერტმა, ონდრეი გაზოვიჩმა, გაუზიარა მონაწილეებს თავისი მოსაზრებები და კომენტარები აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით.

პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია.

შეხვედრას მოდერაცია გაუწია ღია საზოგადოების ფონდის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა, ივანე ჩხიკვაძემ.

26 აპრილს, საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე, ვახტანგ ბააკაშვილი, ახალგაზრდული პოლიტიკის ექსპერტი, მარინა ჟვანია, და  ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის პროექტის ასისტენტი, თამთა დარსალია, სასწავლო ვიზიტით გაემგზავრნენ ბრატისლავაში, სლოვაკეთის რესპუბლიკა. სასწავლო ვიზიტი ხორციელდება „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში.

სასწავლო ვიზიტის მიზანი იყო ახალგაზრდული პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე სახელწმიფო უწყებების, ინსტიტუტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო სისტემის და მათი გამოცდილების გაცნობა.

26 აპრილს, სასაწავლო ვიზიტი მონაწილეები შეხვდნენ სლოვაკეთის ახალგაზრდული საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების ასოციაციის (ZIPCeM) და სლოვაკეთის სასწავლო ფირმების ცენტრეს (SCCF.) წარმომადგენლებს. შეხვედრებზე მონაწილეების გაეცნენ ახალგაზრდული ორგანიზაციების თანამშრომლობის სისტემას, ახალგაზრდების არაფორმალური განათლებისა და სამუშაო კვალიფიკაციის აღიარების მექანიზმებს.

27 აპრილს, გაიმართა შეხვედრები პონტისის ფონდთან და ინოვაციური პლატფორმის - „Impact Games” - წარმომადგენლებთან. პლატფორმის მიზანია ციფრული და სამაგიდო თამაშების განვითარება, რომლებიც დადებით გავლენას იქონიებს საზოგადოებაზე, პირველ რიგში, ახალგაზრდებზე. ამავე დღეს სასწავლო ტურის მონაწილეები ესტუმრნენ სლოვაკეთის ახალგაზრდულ საბჭოს.

28 აპრილს სასწავლო ვიზიტი გაგრძელდა შეხვედრებით სლოვაკეთის ახალგაზრდობის ინსტიტუტთან „IUVENTA” და სლოვაკეთის განათლების, მეცნიერების, კვლევისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთან. შეხვედრებზე სლოვაკურმა მხარემ ქართველ მონაწილეებს გაუზიარა ცოდნა ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიასთან დაკავშირებით.

სასწავლო ვიზიტის ბოლო დღეს, 29 აპრილს, ქართველ მონაწილეებს გამოცდილება გაუზიარეს სლოვაკეთის ახალგაზრდობის ცენტრმა „Youth of the Street” და „სლოვაკეთის ჯუნიორ ეჩივმენტის“ წარმომადგენლებს.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევით ცენტრთან (SFPA) თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”

პროექტის ფარგლებში5 მაისს, ახალგაზრდობის სააგენტოში გაიმართა ახალგაზრდულ პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის რიგით მეორე შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, ახალგაზრდობის სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრა გახსნა ახალგაზრდული სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ, ბატონმა ვახტანგ ბააკაშვილმა.

შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ ახალგაზრდული პოლიტიკის საკითხებზე მომზადებული თემები. ქართველმა ექსპერტმა, მარინა ჟვანიამ, გააკეთა დოკუმენტის პრეზენტაცია თემაზე: ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის უზრუნველყოფა საქართველოში. სლოვაკმა ექსპერტმა, ივანა ულიცნამ განიხილა ორი საკითხი: 1 ახალგაზრდული მუშაობით შეძენილი უნარების აღიარება სლოვაკეთის რესპუბლიკაში; 2. ახალგაზრდული მუშაობის სამართავად სლოვაკეთში არსებული ციფრული პლატფორმები.

პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. შეხვედრას მოდერაცია გაუწია „ეგერის სოლუშენს“ პარტნიორმა, ქალბატონმა ირინა ფრუიძემ. შეხვედრის მიმდინარეობისას მონაწილეებს მიმართა ახალგაზრდული სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ, ბატონმა ვახტანგ ბააკიშვილმა.

ლევან მიქელაძის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევის ცენტრთან (SFPA) თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid-ისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.
პროექტის ფარგლებში, 2022 წლის 7 აპრილს, სასტუმროში „ჰილტონ გარდენ ინნ თბილისი ჭავჭავაძე“ გაიმართა საგარეო კომუნიკაციაზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის პირველი შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ მომზადებული საგარეო კომუნიკაციის კონცეფციის პროექტი. ქართველმა ექსპერტმა, დიმიტრი ცქიტიშვილმა, ისაუბრა საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის სტრატეგიის კონცეფციაზე. ასევე სლოვაკმა ექსპერტმა, ონდრეი გაზოვიჩმა, გაუზიარა მონაწილეებს თავისი მოსაზრებები და კომენტარები საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის შესახებ.
პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უკრაინაში არსებულ ვითარებასა და საქართველოს უსაფრთხოების პერსპექტივებს, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მამოძრავებელი ფაქტორების, მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით. მონაწილეებმა ასევე განიხილეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის გაფართოება და საქართველოს ნიშა საერთაშორისო საზოგადოებაში.
შეხვედრას მოდერაცია გაუწია ღია საზოგადოების ფონდის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა, ივანე ჩხიკვაძემ.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”
პროექტის ფარგლებში 28 დეკემბერს, სასტუმროში „ჰილტონ გარდენ ინნ თბილისი ჭავჭავაძე“ გაიმართა ენერგოუსაფრთხოების საკითხზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნითი შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე მომზადებული საბოლოო დოკუმენტი. ქართველმა ექსპერტმა, გიორგი მუხიგულიშვილმა ისაუბრა თემაზე „საქართველოს, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკული უსაფრთხოების შეფასება და მათი პოლიტიკის მიზნები.“ ხოლო, ნატალია შათირიშვილმა განიხილა ენერგეტიკული უსაფრთხოების რაოდენობრივი შეფასება საქართველოში. ასევე სლოვაკმა ექსპერტმა, ვერონიკა ორავცოვამ მონაწილეებს გაუზიარა უკუკავშირი ენერგოუსაფრთხოების ინდიკატორების შესახებ. პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა დისკუსია.
შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგეტიკის პოლიტიკისა და მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა, მარგალიტა არაბიძემ და ანალიტიკური ცენტრის - "მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" (WEG) დირექტორმა და ენერგეტიკის დარგში ექსპერტმა, ბ-მა მურმან მარგველაშვილმა.

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის (SFPA) კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს „ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე საქართველოში.“ ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს SlovakAid და „ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.”
პროექტის ფარგლებში 16 დეკემბერს, სასტუმროში „ჰილტონ გარდენ ინნ თბილისი ჭავჭავაძე“ გაიმართა საგარეო კომუნიკაციების საკითხზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის პირველი შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ დარგის ექსპერტები, წარმომადგენლები.
შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი და სლოვაკი ექსპერტების მიერ საგარეო კომუნიკაციების საკითხებზე მომზადებული დოკუმენტი. ქართველმა ექსპერტმა, დიმიტრი ცქიტიშვილმა განიხილა საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის სტრატეგიის კონცეფცია. ხოლო, სლოვაკმა ექსპერტმა, ონდრეი გაზოვიჩმა ისაუბრა თემაზე „სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული ბრენდინგი და სტრატეგიული კომუნიკაცია.“ პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა დისკუსია.
შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და საინფორმაციო დეპარტამენტის დირექტორმა, მარინე ნარჩემაშვილმა და ფონდის - ღია საზოგადოება - საქართველო, ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა, ივანე ჩხიკვაძემ.
შემდეგ შეხვედრებზე სამუშაო ჯგუფი გააგრძელებს საქართველოს საგარეო კომუნიკაციის სტრატეგიის კონცეფციაზე მუშაობას.

2 დეკემბერს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა პუბლიკაციის "საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა" მორიგი პრეზენტაცია ამჯერად მარნეულში გამართა.
პუბლიკაცია მოამზადეს ფონდის მიერ მოწვეულმა ექსპერტებმა - რუსუდან ამირეჯიბმა და კახა გაბუნიამ პროექტისთვის ''საქართველოს მომავალი''. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
შეგახსენებთ, რომ პროექტი "საქართველოს მომავალი" ხორციელდება შვედეთისა და ფინეთის მთავრობების ფინანსური მხარდაჭერითა და კარნეგი ევროპასთან თანამშრომლობით