პროექტის "ვგეგმავთ ნაბიჯებს მშვიდობიანი მომავლისთვის" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - უკრაინის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გავლენა საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების პერსპექტივაზე, აპრილი 2022

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - დაყოფილი საქართველო: პოლარიზაციის მძევალი , დეკემბერი 2021

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოს ცვალებად საზოგადოებაში, ივლისი 2021

 

პროექტის ''საქართველოს მომავალი'' ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - საქართველოს უმცირესობები: ინტეგრაციის გზაზე არსებული ბარიერების ნგრევა

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - საქართველოს კონფლიქტები : რატომ უნდა გადაიხედოს რადიკალური ნარატივები

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - "ბრძოლა და მსხვერპლშეწირვა: საქართველოს უახლესი ისტორიის ნარატივები", მაისი 2021

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში ჩატარებული კვლევა, 2021

 

პროექტის "საქართველოს მომავალი" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - " დაუსრულებელი მცდელობა: საქართველო ევროპაში საკუთარი ალაგის ძიებაში", აპრილი 2021

 

ფიქრები შეცვლილ სამყაროზე, 2020

 

პროექტის "ვგეგმავთ ნაბიჯებს უკეთესი მომავლისთვის" ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია - კონფლიქტის მხარეებს შორის სოციალურ-კულტურული გაუცხოება, აგვისტო 2020